adhesiebetuiging multiloog®

Ja, ik ondersteun namens mijn organisatie de oproep tot behoud en versterking van Multiloog®-bijeenkomsten. Multiloog®-bijeenkomsten moeten behouden blijven, want in het verleden hebben wij goede ervaringen opgedaan met deze gespreksgroepen, omdat

 


 


 


 


 


 

Het bijzondere en unieke van Multiloog® is de specifieke werkwijze waarin juist mensen met verschillende achtergronden en posities ervaringen (over psychisch lijden) in het dagelijks leven met elkaar kunnen uitwisselen.

 

Naam Instelling

________________________________________________________________________

Adres

________________________________________________________________________

Postcode/ Plaats

________________________________________________________________________

Tel

________________________________________________________________________

E-mailadres

________________________________________________________________________

 

Ondertekend door:

 

Ik geef hiermee toestemming voor gebruik van mijn steunbetuiging.

Ondertekend door (eventueel anoniem, maar dan wel s.v.p. uw positie/functie, postcode/plaats en datum invullen):

 

Datum/ Handtekening

________________________________________________________________________

Naam

________________________________________________________________________

Functie

________________________________________________________________________

Plaats

________________________________________________________________________

 

Verzenden naar: 

Stichting IPC, 

Buskenblaserstraat 32 I

1055 AJ Amsterdam.